images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Năm 2019>
HaiBaNămSáuBảyCN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 9.918.966
Danh sách CB-CNVC
  Trang đầu
Phòng - Ban - Bộ môn : PHÒNG BAN
Họ và tên :   Thái Khắc Minh
Học vị :   Tiến sĩ
Học hàm :   Phó giáo sư
Chức vụ :   Trưởng Ban - GVCC

Đào Tạo

2005- 2008           Đại Học Vienna, Khoa Khoa Học Sự Sống, Cộng Hòa Áo

University of Vienna, Faculty of Life-Sciences, Vienna, Austria

Tiến Sĩ Khoa học Tự nhiên – Ngành Dược - PhD of Natural Sciences in Pharmacy

Hướng dẫn:          GS. TS. Gerhard F. Ecker                  

Luận án: In silico Models for Prediction of hERG Potassium Channel Blockers (Department of Medicinal Chemistry, Emerging Field Pharmacoinformatics Group)

2002-2004            Đại Học Sungkyunkwan, Trường Dược, Seoul, Hàn Quốc

Sungkyunkwan University, College of Pharmacy, Seoul, Korea

Thạc Sĩ Dược Học - Master of Science in Pharmacy

Hướng dẫn:          GS. TS. Hyun-Ju Park                          

Luận văn: Identification of Ligands for Z-DNA Binding Protein by Computational Screening and Biophysical Analyses (Department of Manufacturing Pharmacy, Laboratory of Medicinal Chemistry and Drug Design)

1995-2000            Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Dược, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Faculty of Pharmacy, HCMC, VietNam

Dược Sĩ Đại Học  - Pharmacy Diploma (Pharmacist)

Hướng dẫn:          TS. Trần Thành Đạo                          

           TS. Nguyễn Đinh Nga        

Khóa luận: Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn một số dẫn chất 2-aminothiazol (Bộ môn Hóa Dược)

Hoạt Động Nghề Nghiệp

9/2016-nay           Giảng viên cao cấp - Bộ môn Hóa Dược - Khoa Dược - Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

9/2015-nay           Thành viên Hội đồng khoa học của NAFOSTED - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;  ngành Khoa học sự sống (chuyên ngành Y sinh - Dược học)

06/2014-nay         Trưởng Ban Quản Trị Giáo Tài Khoa Dược - Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

4/2016-5/2016     Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Y Dược, University of Franche-Comté (UFC), Besanson, Cộng Hòa Pháp

11/2013 -nay        Phó giáo sư – Bộ môn Hóa Dược – Khoa Dược - Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

9/2001-8/2016     Giảng viên Đại học - Bộ môn Hóa Dược - Khoa Dược - Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2000-2001            Trình Dược Viên, Janssen-Cilag Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giải Thưởng

2009                       Giải thưởng tham dự Hội Nghị Châu Á về ADMET (Hấp Thu – Phân Bố - Chuyển Hóa - Thải Trừ - Độc Tính) trong khám phá thuốc mới: Chuyển hóa và An toàn thuốc, Đại Học Quốc Gia Singapore.

2008                       Giải thưởng tham dự lớp học Hóa Dược Châu Âu, Urbino, Italy (Fellowship Award to participate in the 2008 edition of European School of Medicinal Chemistry, ESMEC-Urbino, Italy)

2005                       Học bổng Tiến Sĩ Kỹ Thuật tại Cộng Hòa Áo do ASIA-UNINET tài trợ

2000                       Giải ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học (Bộ Giáo dục – Đào tạo)

                                Giải ba Giải thưởng VIFOTEC dành cho Sinh viên nghiên cứu khoa học (Quỹ VIFOTEC)

                                Giải nhì Giải thưởng Eureka (Thành Đoàn TP. HCM và Đại học Quốc gia TP. HCM)

1999                       Học bổng Nhật bản dành cho Sinh viên xuất sắc

Hoạt Động Nghiên Cứu

                Xuất bản 48 bài báo toàn văn bằng tiếng Anh (bao gồm 2 chương sách, 25 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có phản biện), 1 quyển sách, 1 chương sách, 85 bài báo bằng tiếng Việt và 31 báo cáo trong các hội thảo hội nghị quốc tế và quốc gia.

Hướng nghiên cứu chính là ứng dụng thiết kế thuốc hợp lý vào mục đích thiết kế và tổng hợp, thử hoạt tính sinh học, xây dựng mô hình mô tả phân tử và giải thích cơ chế tác động ở mức độ phân tử của những dẫn chất có hoạt tính sinh học kháng nấm, kháng khuẩn, kháng viêm, ức chế enzym phosphodiesterase-5, acetylcholinesterase, ức chế protein gắn kết Z-ADN liên quan đến khả năng kháng virus, các chất kháng ung thư, kháng sốt rét, hoạt tính chống oxy hóa… cũng như ứng dụng dược tin học (pharmacoinformatics) trong xây dựng các mô hình in silico dự đoán độc tính các dẫn chất liên quan đến khả năng ức chế các protein không mục tiêu (như kênh ion kali hERG, P-glycoprotein, cytochrom P450...) nhằm mục đích loại trừ tác dụng phụ của các “ứng viên” thuốc trước khi tổng hợp, đưa vào thử nghiệm hoạt tính sinh học và lâm sàng. Các phương pháp sử dụng bao gồm nhiều phương pháp trong dược tin học bao gồm thiết kế phân tử dựa vào cấu trúc mục tiêu (mô hình mô tả phân tử docking và xây dựng cấu trúc protein dựa vào kỹ thuật mô tả tính tương đồng homology) và dựa vào ligand (liên quan giữa cấu trúc và tác dụng, phân tích tuyến tính và không tuyến tính kết hợp với QSAR cổ điển và mạng trí tuệ nhân tạo, mô hình pharmacophore).

Ban biên tập Tạp chí BioMed Research International (IF=2.48, Tên cũ Journal of Biomedicine and Biotechnology), MedPharmRes, Y học TP. Hồ Chí Minh.

Phản biện cho các tạp chí Current Medicinal Chemistry, Bioorganic Medicinal Chemistry, Bioorganic Medicinal Chemistry Letters, European Journal of Medicinal Chemistry, Chemical Biology and Drug Design, Molecular Informatics, Expert Opinion On Drug Discovery, Expert Opinion On Drug Metabolism & Toxicology, Molecular Diversity, Flavour and Fragrance Journal, Molecules, Current Drug Safety, Arabian Journal of Chemistry, The Scientific World Journal, Current Topics in Medicinal Chemistry, Letters in Drug Design & Discovery, SAR and QSAR in Environmental Research…

 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2019

Xuất bản

Tiếng Anh (48)

        Tạp chí (25) (SCI-SCIE)

1.     Thanh-Nhat Pham, Simon Bordage, Marc Pudlo, Céline Demougeot, Khac-Minh Thai and Corine Girard-Thernier. Cinnamide derivatives as Mammalian Arginase Inhibitors: Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Docking. International Journal of Molecular Sciences, 2016, Vol. 17, Issue 10, 1656. (http://dx.doi.org/10.3390/ijms17101656)

2.     Trieu-Du Ngo, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, and Khac-Minh Thai*. Machine learning-, rule- and pharmacophore-based classification on the inhibition of P-glycoprotein and NorA. SAR and QSAR in Environmental Research, 2016, Vol. 27, Issue 9, 747-780. (http://dx.doi.org/10.1080/1062936X.2016.1233137)

3.     Trieu-Du Ngo, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, and Khac-Minh Thai*. Computational predictive models for P-glycoprotein inhibition of in-house chalcone derivatives and drug-bank compounds. Molecular Diversity, 2016, Vol. 20, Issue 4, pp 945–961 (http://dx.doi.org/10.1007/s11030-016-9688-5)

4.     Thanh-Dao Tran*, Thi-Cam-Vi Nguyen, Ngoc-Son Nguyen, Dai-Minh Nguyen, Thi-Thu-Ha Nguyen, Minh-Tri Le and Khac-Minh Thai*. Synthesis of Novel Chalcones as Acetylcholinesterase Inhibitors. Applied Sciences. 2016, Vol. 6, Issue 7, 198 (http://dx.doi.org/10.3390/app6070198)

5.     Tuong-Ha Do, Dai-Minh Nguyen, Van-Dat Truong, Thi-Hong-Tuoi Do, Minh-Tri Le, Thanh-Quan Pham, Khac-Minh Thai,* and Thanh-Dao Tran*. Synthesis and Selective Cytotoxic Activities on Rhabdomyosarcoma and Noncancerous Cells of Some Heterocyclic Chalcones. Molecules 2016, 21(3), 329 (http://dx.doi.org/10.3390/molecules21030329)

6.     Duy-Viet Vo, Van-Dat Truong,* Thanh-Dao Tran, Van-Thanh-Nhan Do, Ngoc-Tuan-Anh Pham, and Khac-Minh Thai*. A new and effective approach to the synthesis of sulforaphane. Letters in Organic Chemistry, 2016, Vol. 13, issue 1, 7-10. (http://dx.doi.org/10.2174/1570178611666151015214407)

7.     Khac-Minh Thai,* Duy-Phong Le, Nguyen-Viet-Khoa Tran, Thi-Thu-Ha Nguyen, Thanh-Dao Tran and Minh-Tri Le. Computational assay of Zanamivir binding affinity with original and mutant influenza neuraminidase 9 using molecular docking. Journal of Theoretical Biology, 2015, Vol. 385, 31–39. (http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2015.08.019)

8.     Khac-Minh Thai,* Nghia-Tin Huynh, Trieu-Du Ngo, Thanh-Tan Mai, Thien-Hai Nguyen and Thanh-Dao Tran. Three and four-class classification models for P-glycoprotein inhibitors using the counter propagation neural networks. SAR and QSAR in Environmental Research, 2015, Vol. 26, issue 2, 139-163. (http://dx.doi.org/10.1080/1062936X.2014.995701)

9.     Khac-Minh Thai,* Trieu-Du Ngo, Thien-Vy Phan, Thanh-Dao Tran, Ngoc-Vinh Nguyen, Thien-Hai Nguyen and Minh-Tri Le. Virtual Screening for Novel Staphylococcus aureus NorA Efflux Pump Inhibitors from Natural Products. Medicinal Chemistry, 2015, Vol. 11, issue 2, 135-155. (http://dx.doi.org/10.2174/1573406410666140902110903)

10.   Khac-Minh Thai,* Trieu-Du Ngo, Thanh-Dao Tran and Minh-Tri Le. Pharmacophore modeling for antitargets. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2013, Vol.13, issue 9, pp 1002-1014 (http://dx.doi.org/10.2174/1568026611313090004)

11.   Thanh-Dao Tran,* Tuong-Ha Do, Ngoc-Chau Tran, Trieu-Du Ngo, Thi-Ngoc-Phuong Huynh, Cat-Dong Tran, and Khac-Minh Thai*. Synthesis and anti Methicillin resistant Staphylococcus aureus activity of substituted chalcones alone and in combination with non-beta-lactam antibiotics. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2012, Vol. 22, issue 14, pp 4555-4560. (http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2012.05.112)

12.   Thanh-Dao Tran*, Thi-Thao-Nhu Nguyen, Tuong-Ha Do, Thi- Ngoc-Phuong Huynh, Cat-Dong Tran and Khac-Minh Thai*. Synthesis and Antibacterial Activity of Some Heterocyclic Chalcone Analogues Alone and in Combination with Antibiotics. Molecules 2012, 17(6), 6684-6696. (http://dx.doi.org/10.3390/molecules17066684)

13.   Khac-Minh Thai,* Quang-Huynh Bui, Thanh-Dao Tran, and Thi-Ngoc-Phuong Huynh. QSAR Modeling on Benzo[c]phenanthridine Analogues as Topoisomerase I Inhibitors and Anti-cancer Agents. Molecules 2012, 17(5), 5690-5712. (http://dx.doi.org/10.3390/molecules17055690)

14.   Khac-Minh Thai,* Thuy-Quyen Nguyen, Trieu-Du Ngo, Thanh-Dao Tran, and Thi-Ngoc-Phuong Huynh. A Support Vector Machine Classification Model for Benzo[c]phenathridine Analogues with Topoisomerase-I Inhibitory Activity. Molecules 2012, 17(4), 4560-4582. (http://dx.doi.org/10.3390/molecules17044560)

15.   Khac-Minh Thai, Andreas Windisch, Daniela Stork, Anna Weinzinger, Andrea Schiesaro, Robert H. Guy, Eugen N. Timin, Steffen Hering and Gerhard F. Ecker*. The hERG potassium channel and drug trapping: insights from docking studies with propafenone derivatives. ChemMedChem, 2010, Vol. 5, Issue 3, pp 436-442. (http://dx.doi.org/10.1002/cmdc.200900374)

16.   Khac-Minh Thai and Gerhard F. Ecker*. Similarity-Based SIBAR Descriptors for Classification of Chemically Diverse hERG Blockers. Molecular Diversity, 2009, Vol. 13, Issue 3, pp 321-336. (http://dx.doi.org/10.1007/s11030-009-9117-0)

17.   Thanh-Dao Tran,* Haeil Park, Hyun Pyo Kim, Gerhard F. Ecker, and Khac-Minh Thai*. Inhibitory activity of prostaglandin E2 production by the synthetic 2’-hydroxychalcone analogues: synthesis and SAR study. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2009, Vol. 19, Issue 6, pp 1650-1653. (http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2009.02.001)

18.   Khac-Minh Thai and Gerhard F. Ecker*. Classification model for HERG inhibitors by counter-propagation neural networks. Chemical Biology and Drug Design, 2008, Vol. 72, Issue 4, pp 279-289. (http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-0285.2008.00705.x)

19.   Michael A. Demel, Andreas G.K. Janecek, Khac-Minh Thai, Gerhard F. Ecker,* and Wilfried N. Gansterer*. Predictive QSAR Models for Polyspecific Drug Targets: The Importance of Feature Selection. Current Computer-Aided Drug Design, 2008, Vol 4(2), pp 91-110. (http://dx.doi.org/10.2174/157340908784533256)

20.   Khac-Minh Thai and Gerhard F. Ecker*. A Binary QSAR Model for Classification of hERG Potassium Channel Blockers. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2008, Vol. 16, Issue 7, pp 4107-4119. (http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2008.01.017)

21.   Khac-Minh Thai and Gerhard F. Ecker*. Predictive models for hERG channel blockers: Ligand-based and structure-based approaches. Current Medicinal Chemistry, 2007, Vol.14, Issue 28, pp 3003-3026. (http://dx.doi.org/10.2174/092986707782794087)

22.   Jakyung Yoo, Khac-Minh Thai, Dae-Kee Kim, Ju Young Lee, and Hyun-Ju Park*. 3D-QSAR Studies on Sildenafil Analogues, Selective Phosphodiesterase 5 Inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2007, Vol.17, Issue 15, pp 4271-4274. (http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2007.05.064)

23.   Yang-Gyun Kim, Khac-Minh Thai, Jieun Song, Kyeong Kyu Kim, and Hyun-Ju Park*. Identification of Novel Ligands for the Z-DNA Binding Protein by Structure-Based Virtual Screening, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 2007, Vol. 55, Issue 2, pp 340-342. (http://dx.doi.org/10.1248/cpb.55.340)

24.   Dae-Kee Kim,* Ju Young Lee, Hyun-Ju Park, Khac Minh Thai. Synthesis and Phosphodiesterase 5 Inhibitory Activity of New Sildenafil Analogues Containing a Phosphonate Group in the 5'-Sulfonamide Moiety of Phenyl Ring. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2004, Vol.14, Issue 9, pp 2099-2103. (http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2004.02.040)

25.   Truong Phuong,* Thai Khac-Minh, Nguyễn Thi Van Ha and Huỳnh Thị Ngọc Phương. Synthesis and Antifungal Activities of Phenylenedithioureas. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2004, Vol. 14, Issue 3, pp 653-656. (http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2003.11.044)

        Tạp chí không thuộc SCIE (1)

1.     Thanh-Dao Tran, Thai-Son Tran, Thi-Cam-Vi Nguyen, Minh-Tri Le, Khac-Minh Thai*. Synthesis, in vitro Acetylcholinesterase Inhibitory Activity Evaluation and Docking Investigation of Some Aromatic Chalcones. MedPharmRes, 2017, Vol. 1, Issue 1, pp 15-25. (http://medpharmres.com/view/article/detail/12)

Chương sách (2)

1.     Khac-Minh Thai,* Quoc-Hiep Dong, Duy-Phong Le, Thi-Thanh-Lan Nguyen, Minh-Tri Le and Thanh-Dao Tran. “Computational Approaches for the Discovery of Novel Hepatitis C Virus NS3/4A and NS5B Inhibitors” in "Oncology: Breakthroughs in Research and Practice". ISBN13: 9781522505495. IGI Global. 2017, pages 482-518. Link (http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0549-5.ch017)

2.     Khac-Minh Thai,* Trong-Nhat Do, Thuy-Viet-Phuong Nguyen, Duc-Khanh-Tho Nguyen and Thanh-Dao Tran. “QSAR Studies on Bacterial Efflux Pump Inhibitors” in "Pharmaceutical Sciences: Breakthroughs in Research and Practice" ISBN13: 9781522517627. IGI Global. 2017, pages 898-928. Link (http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-1762-7.ch035)

Báo cáo toàn văn tại Hội nghị Quốc tế (20)

1.     Trieu-Du Ngo, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, Khac-Minh Thai. Machine learning-, rule- and pharmacophore-based classification on the inhibition of two efflux pumps P-glycoprotein and NorA. OR-PC-03. Conference Proceedings of The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN, ISBN 978-616-279-768-2, 2015, 352-356

2.     Quoc-Hiep Dong, Minh-Tri Le, Thi-Thu-Ha Nguyen, Khac-Minh Thai. Modeling and virtual screening of P1-P3 macrocyclic analogs as Ns3/4a serine protease inhibitors. P0-PC-06. Conference Proceedings of The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN, ISBN 978-616-279-768-2, 2015, 387-392

3.     Trieu-Du Ngo, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, Khac-Minh Thai. Computational predictive models for P-glycoprotein inhibition of in-house chalcone derivatives and drug-bank compounds. PO-PC-32. Conference Proceedings of The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN, ISBN 978-616-279-768-2, 2015, 453-457

4.     Thai Khac Minh, Ngo Trieu Du, Tran Thanh Dao. Molecular modelling on Staphyloccous aureus Nor-a efflux pump inhibitors. Proceedings of The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, ISBN 604660159-2, 2013, 134-139

5.     Hua Ngoc Minh Tuyen, Le Duy Phong, Le Minh Tri, Thai Khac Minh. 3D-pharmacophore modelling on retinoic acid receptor. Proceedings of The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, ISBN 604660159-2, 2013, 497-502

6.     Mai Thanh Tan, Do Trong Nhat, Dong Quoc Hiep, Nguyen Duc Khanh Tho, Le Thanh Man, Thai Khac Minh. In silico modeling for antimalarial compounds. Proceedings of The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, ISBN 604660159-2, 2013, 503-509

7.     Nguyen Le Thuy Dung, Nguyen Thi Thanh Lan, Tran Thanh Dao, Ngo Trieu Du, Thai Khac Minh. Pharmacophore modeling and molecular docking on human ABCC2/MRP2 efflux pump inhibitors. Proceedings of The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, ISBN 604660159-2, 2013, 510-516

8.     Nguyen Hoai Anh, Do Trong Nhat, Truong Van Dat, Thai Khac Minh, Tran Ngoc Chau, Tran Thanh Dao. Design, synthesis and biological evaluation of some chalcone derivatives as potential pancreatic lipase inhibitors. Proceedings of The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, ISBN 604660159-2, 2013, 540-544

9.     Nguyen Hoai Anh, Do Trong Nhat, Truong Van Dat, Thai Khac Minh, Tran Ngoc Chau, Tran Thanh Dao. Design, synthesis and biological evaluation of some chalcone derivatives as potential pancreatic lipase inhibitors. The 17th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2013, b021; doi:10.3390/ecsoc-17-b021. Editors: Seijas, JA.; Tato, MPV.; Lin, S.-K. Proceedings of the 15th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1-30 November 2013. ISBN: 3-906980-46-0, Published in 2014 by MDPI, Basel, Switzerland.

10.   Khac-Minh Thai*, Dac-Chi Nguyen, Thanh-Dao Tran, Ngo Trieu Du, and Xuan-Cuong Pham. Molecular Docking and 3D-QSAR Study on P. falciparum Enoyl Acyl Carrier Protein Reductase PfENR Inhibition by Triclosan Derivatives. Proceeding of the 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Thailand, ISBN 978-974-11-1599-0, 2011, OR-PC-15, 568-571.

11.   Khac-Minh Thai*, Dao Thi Thanh Ha, and Huynh Thi Ngoc Phuong. In silico Models for Classification and Prediction of Acetylcholinesterase Inhibitory Activity. Proceeding of the 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Thailand, ISBN 978-974-11-1599-0, 2011, PO-PC-27, 616-620.

12.   Thanh-Dao Tran*, Thao-Nhu Nguyen, Tuong-Ha Do, Khac-Minh Thai, Cat-Dong Tran. Synthesis and Biological Evaluation of Novel Heterocyclic Chalcones as Antimicrobial Agents. Proceeding of the 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Thailand, ISBN 978-974-11-1599-0, 2011, PO-PC-28, 458-461.

13.   Thanh-Dao Tran,* Thao-Nhu Nguyen, Tuong-Ha Do, Khac-Minh Thai, Cat-Dong Tran. Synthesis and Antimicrobial Activity of Novel Heterocyclic Chalcones. In Proceedings of the 15th Int. Electron. Conf. Synth. Org. Chem., 1-30 November 2011; Sciforum Electronic Conferences Series, 2011. http://www.sciforum.net/presentation/789. Editors: Seijas, JA.; Tato, MPV.; Lin, S.-K. Proceedings of the 15th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1-30 November 2011. ISBN: 3-906980-25-1, Published in 2012 by MDPI, Basel, Switzerland.

14.   Khac-Minh Thai. In silico pharmacology for drug discovery: methods and hERG profiling. Proceedings of the Sixth Indochina Conference on Pharmaceutical Science, 2009, pp 362-368.

15.   Nguyen Thuy Quyen, Huynh Thi Ngoc Phuong, Khac-Minh Thai. Classification model for benzo[c]phenan-thridine analogues with topoisomerase-I inhibitory activity by support vector machine. Proceedings of the Sixth Indochina Conference on Pharmaceutical Science, 2009, pp 127-133.

16.   Thanh-Dao Tran,* Haeil Park, Gerhard F. Ecker, and Khac-Minh Thai. 2’-Hydroxychalcone Analogues: Synthesis and Structure-PGE2 Inhibitory Activity Relationship. Proceedings of ECSOC-12, The twelfth International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2008, pp. C0011 (CD-ROM edition, ISBN: 3-906980-20-0, Editor: Julio A. Seijas & M. Pilar Vázquez Tato, Published in 2008 by MDPI, Basel, Switzerland) http://www.usc.es/congresos/ecsoc/12/ECSOC12.htm

17.   Khac-Minh Thai,o and Gerhard F. Ecker. HERG-Free: A computational approach. Proceedings of PhD Student poster session, European School of Medicinal Chemistry ESMEC-Urbino, Italy, 2008, Vol. XXVIII, pp 113-114. http://www.esmec.eu/doc/libro_dottorandi08.pdf

18.   Khac-Minh Thai,o and Gerhard F. Ecker. A QSAR model for prediction of hERG potassium channel blockers and screening for large databases. Proceedings of PhD Student poster session, European School of Medicinal Chemistry ESMEC-Urbino, Italy, 2006, Vol. XXVI, pp 122-123. http://www.uniurb.it/MedChem/dottorandir.pdf

19.   Thai Khac-Minh,* Le Minh Tri, and Tran Thanh Dao. Anti-inflammatory chrysin derivatives – molecular modeling study on cyclooxygenase-2 active site. Proceedings of the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Science, 2005, Vol. 2, pp 478-483.

20.   Thai Khac-Minh,* and Truong Phuong. Synthesis and structure-activity relationships on antimicrobial activities of bis-(aryl)thiourea derivatives, Proceedings of the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Science, 2005, Vol. 2, pp 472-477.

Tiếng Việt (85)

        Sách (2)

1.     Nguyễn Thị Thu Hà, Thái Khắc Minh. Thuật Ngữ Dược Khoa, Nhà xuất bản Văn hóa Thông Tin, 05.2010, 278 trang. Bìa sách

2.     Thái Khắc Minh. Hóa Dược và Thiết Kế Thuốc Hợp Lý. Trong: Hóa Dược I (Sách dành cho đào tạo Dược sĩ Đại học), chủ biên Lê Minh Trí, Huỳnh Thị Ngọc Phương, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010, 516 trang. Trang 58-90.

        Tạp chí quốc gia (80)

1.     Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Lại Hồng Hạnh, Hoàng Viết Nhâm, Nguyễn Lê Anh Tuấn, Mai Thành Tấn, Phạm Toàn Quyền, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và Pharmacophore trên các chất ức chế cytochrom P450 CYP 2D6. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (5), 7-10.

2.     Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu QSAR và mô hình docking trên các chất làm bền cấu trúc G-quadruplex. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (4), 8-12.

3.     Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Nguyễn Đức Khánh Thơ, Nguyễn Tường Quang, Nguyễn Sĩ Tịnh Thùy, Võ Duy Nhàn, Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu mô hình 2D-QSAR trên các dẫn chất ức chế telomerase. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (4), 30-33.

4.     Thái Khắc Minh, Võ Thị Minh Nguyên, Lê Minh Trí. Nghiên cứu mô hình QSAR và mô hình mô tả phân tử docking của các chất ức chế enzym histon deacetylase 6. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 319-326.

5.     Thái Khắc Minh, Nguyễn Thị Thanh Lan. Nghiên cứu xây dựng mô hình 2D QSAR và docking trên các chất cấu trúc Adamanty ức chế 11-Β hydroxysteroid dehydrogenase 1. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 327-333.

6.     Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí, Trần Thị Thuý Nga, Hồ Nguyễn Nguyên Hồ, Lê Thanh Mẫn, Đinh Lê Quốc Hoàng, Nguyễn Trần An, Nguyễn Minh Châu, Lê Văn Tuyên, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu mô hình 2D-QSAR và QSAR nhị phân trên các chất ức chế monoamin oxidase B. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 334-338.

7.     Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Trần Thị Thuý Nga, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo nhóm dẫn chất Quinolyl benzamid có tác dụng ức chế  11-Β-HSD1. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 339-345

8.     Lê Minh Trí, Chương Hòa Thuận, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo các chất có hoạt tính ức chế HER2. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 346-353.

9.     Trần Thành Đạo, Vũ Thúy Tuyền, Thái Khắc Minh. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của một số dẫn chất flavonoid. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 354-359.

10.   Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Đặng Văn Hoài, Võ Viết Việt, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có hoạt tính ức chế NDM-1 ở vi khuẩn. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 707-715.

11.   Thái Khắc Minh, Nguyễn Tuấn Huy, Lê Minh Trí. Sàng lọc các chất có khả năng ức chế caspase-1. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 716-723.

12.   Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Huỳnh Phương Mai, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu in silico sàng lọc các chất có khả năng ức chế hoạt tính ezym MCR-1. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 724-729.

13.   Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình docking và 2D-QSAR trên các dẫn chất ức chế enzym telomerase. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 730-735.

14.   Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và pharmacophore trên các chất ức chế cytochrom P450 2C9. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 736-740.

15.   Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Thiết kế các phân tử nhỏ có khả năng gắn kết với interleukin-1β. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 741-746.

16.   Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu mô hình docking và QSAR trên các chất đối kháng thụ thể estrogen. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 747-755.

17.   Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và Pharmacophore trên các chất ức chế cytochrom P450 3A4. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (3), 3-6.

18.   Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu mô hình QSAR và mô tả phân tử docking các chất ức chế aromatase. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (3), 43-47.

19.   Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đỗ Trọng Nhất, Lê Minh Trí. Nghiên cứu xây dựng mô hình docking và 3D-pharmacophore trên các chất ức chế bơm ngược ABCG2/BCRP. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (2), 9-13.

20.   Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Tối ưu qui trình tổng hợp acid thiazolidin-2,4-dicarboxylic dùng làm thuốc bảo vệ tế bào gan. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (2), 31-35

21.   Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Vũ Tiến Dũng, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình 2D-QSAR dự đoán hoạt tính chống oxy hóa của các dẫn chất flavonoid và ứng dụng trên nhóm dẫn chất chalcon. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (1), 3-9.

22.   Lê Minh Trí, Phạm Nguyễn Khải Hoàn, Nguyễn Ngọc Lê, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu tìm kiếm các phân tử nhỏ có khả năng ức chế thụ thể interleukin 1 typ 1. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (1), 43-48.

23.   Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí. Nghiên cứu mô hình mô tả phân tử các chất có hoạt tính ức chế enzym kinesin spindle protein Eg5. Tạp chí Dược học, 2018, 58 (12), 6-9.

24.   Thái Khắc Minh, Trần Quế Hương, Lê Minh Trí. Sàng lọc các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính interleukin 6 trong điều trị viêm khớp dạng thấp. Tạp chí Dược học, 2018, 58 (12), 45-48

25.   Phạm Toàn Quyền, Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí. Nghiên cứu khả năng gắn kết in silico giữa các kháng sinh cephalosporin thế hệ 5 và PBP2x tự nhiên và đột biến của Streptococcus pneumoniae. Tạp chí Dược học, 2018, 58 (8), 76-80.

26.   Phạm Toàn Quyền, Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí. Đánh giá khả năng gắn kết in silico giữa các kháng sinh cephalosporin thế hệ 5 với PBP2 bình thường và đột biến của MRSA. Tạp chí Dược học, 2018, 58 (6), 16-20.

27.   Hà Thị Kiều Oanh, Võ Viết Việt, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Huy, Lê Quốc Hưng, Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh. Xây dựng mô hình dự đoán hoạt tính ức chế New Delhi metallo-β-lactamase NDM-1. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2018, Tập 22, Phụ bản Số 1, trang 403-407.

28.   Dương Văn Thọ, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu khả năng gắn kết của amantadin, rimantadin với các cấu trúc protein M2 tự nhiên và đột biến của virus cúm A bằng phương pháp docking. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2018, Tập 22, Phụ bản Số 1, trang 397-402.

29.   Trần Huỳnh Ý Nhi, Trần Quế Hương, Đỗ Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Hà, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính ức chế protein không cấu trúc 4B của virus Dengue týp 2 bằng phương pháp in silico. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2018, Tập 22, Phụ bản Số 1, trang 389-396.

30.   Phan Nguyễn Thị Nhàn, Đinh Văn Toàn, Trần Quế Hương, Đỗ Minh Nguyệt, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu và ứng dụng mô hình 3D-pharmacophore trên các chất ức chế allosteric của enzym RAC – alpha Serin/Threonin protein kinase - AKT1. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2018, Tập 22, Phụ bản Số 1, trang 380-388.

31.   Nguyễn Thị Cẩm Vi, Trình Quỳnh Diệu, Trần Phi Hoàng Yến, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Khảo sát khả năng chống oxi hóa và cải thiện trí nhớ ngắn hạn của dẫn chất benzylaminochalcon trên chuột nhắt. Tạp chí Dược học, 2017, 57 (6), 17-21

32.   Trần Nguyễn Việt Khoa, Dương Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Lê, Nguyễn Thị Thu Hà, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu khả năng gắn kết của peramivir và một số dẫn chất với các cấu trúc neuraminidase ban đầu và đột biến của virus cúm A bằng phương pháp docking. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Tập 21, Phụ bản Số 2, trang 77-85

33.   Phạm Phan Thông, Trần Thái Sơn, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Xây dựng mô hình phân loại và dự đoán hoạt tính ức chế β-secretase. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Tập 21, Phụ bản Số 2, trang 86-94.

34.   Nguyễn Thị Thanh Hoà, Mai Thành Tấn, Phan Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Ngọc Lê, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu in silico dự đoán các chất có khả năng gắn kết trên interleukin 15 và thụ thể interleukin-15 tiểu đơn vị α. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Tập 21, Phụ bản Số 1, trang 502-508.

35.   Trần Gia Ân, Trần Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Lê, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu in silico dự đoán các chất có khả năng gắn kết trên MexR và ArmR. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Tập 21, Phụ bản Số 1, trang 509-516.

36.   Ngô Triều Dủ, Trần Thành Đạo, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Dự đoán hoạt tính ức chế p-glycoprotien bằng các phương pháp máy học và docking. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016, Tập 20, Số 2, trang 131-138.

37.   Nguyễn Thị Cẩm Vi, Trần Thị Kiều Diễm, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Đánh giá tác động ức chế acetylcholinesterase của một số dẫn chất chalcon dị vòng. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015, Tập 19, Số 3, trang 744-750

38.   Nguyễn Thị Cẩm Vi, Mai Hoàng Yến, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Khảo sát khả năng kháng acetylcholinesterase của các dẫn chất isoflavon bằng mô hình mô tả phân tử docking. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015, Tập 19, Số 3, trang 751-760.

39.   Huỳnh Thị Ngọc Phương, Lý Nguyễn Hải Du, Thái Khắc Minh. Mô hình mô tả phân tử các dẫn chất tương đồng genistein trên thụ thể estrogen alpha và beta. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, Tập 18, phụ bản 2, trang 353-358.

40.   Thái Khắc Minh, Đoàn Cao Sơn. Mô hình 3D-Pharmacophore của các chất ức chế Cytochrom P450 3A4. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, Tập 18, phụ bản 2, trang 342-346.

41.   Thái Khắc Minh, Phan Thiện Vy, Đào Thị Thu Hằng, Ngô Triều Dủ. Nghiên cứu mô hình docking trên các chất ức chế bơm Nor-A của Staphylococcus aureus. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, Tập 18, phụ bản 2, trang 336-341.

42.   Thái Khắc Minh, Phan Thiện Vy, Ngô Triều Dủ, Huỳnh Nghĩa Tín. Nghiên cứu mô hình 2D QSAR trên các chất ức chế bơm Nor-A của Staphylococcus aureus. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, Tập 18, phụ bản 2, trang 329-335.

43.   Thái Khắc Minh, Nguyễn Thị Hà Ngân, Hứa Ngọc Minh Tuyền, Nguyễn Văn Minh Nhựt., Đoàn Cao Sơn. Mô hình QSAR của các chất ức chế Plasmepsin II của Plasmodium falciparum. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, Tập 18, phụ bản 2, trang 324-328

44.   Thái Khắc Minh, Nguyễn Hữu Nhân Tâm, Hứa Ngọc Minh Tuyền, Đỗ Trọng Nhất, Đoàn Cao Sơn. Nghiên cứu khả năng gắn kết giữa enzym histon deacetylase 2 và nhóm dẫn chất hydroxamic và mercaptoacetamid. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, Tập 18, phụ bản 2, trang 317-323.

45.   Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Nghiên cứu 2D QSAR của các chất tương đồng benzo[i]phenanthridin và tác động ức chế topoisomerase–I. Tạp chí Dược học, 2013, 53 (3), 21-26

46.   Thái Khắc Minh, Trần Anh Dũng. Xây dựng mô hình phân loại các chất kháng sốt rét trên dòng P. falciparum nhạy cảm cloroquin bằng phương pháp máy vector hỗ trợ. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013, Tập 17, phụ bản 1, trang 25-31

47.   Thái Khắc Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đoàn Cao Sơn. Nghiên cứu khả năng gắn kết của một số dẫn chất chalcon trên một số cấu trúc protein mục tiêu kháng khuẩn. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013, Tập 17, phụ bản 1, trang 16-24

48.   Thái Khắc Minh, Nguyễn Hữu Nhân Tâm, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Trí, Đoàn Cao Sơn. Mô hình docking của các dẫn chất hydroxamat và mercaptoacetamid trên histon deacetylase 8 - HDAC8. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013, Tập 17, phụ bản 1, trang 9-15

49.   Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu khả năng gắn kết một số dẫn chất flavonoid trên bơm ngược SAV1866 của Staphylococcus aureus. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013, Tập 17, phụ bản 1, trang 1-8

50.   Trần Thái Sơn, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính ức chế Acetylcholinesterase in silico và in vitro một số dẫn chất chalcon. Tạp chí Y Dược Học, 2012, 10, 98-106

51.   Thái Khắc Minh, Bùi Thúy Vi, Đoàn Cao Sơn. Mô hình 3D-pharmacophore của chất ức chế kênh ion kali hERG. Tạp chí Dược học, 2012, 52 (11), 13-17.

52.   Thái Khắc Minh, Phạm Thị Hà Ngân, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Nghiên cứu mô hình docking của các dẫn chất ức chế Plasmepsin II của Plasmodium falciparum. Tạp chí Hóa Học, 2012, 50(5A), 242-245

53.   Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí, Nguyễn Đắc Chí, Nguyễn Thị Xuân, Đoàn Cao Sơn. Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D QSAR trên hoạt tính ức chế P. falciparum enoyl acyl reductase (PfENR) của các dẫn chất Triclosan. Tạp chí Hóa Học, 2012, 50(5A), 238-241

54.   Thái Khắc Minh, Đoàn Cao Sơn. Nghiên cứu mô hình mô tả phân tử docking trên kênh ion kali hERG. Tạp chí Hóa Học, 2012, 50(5A), 233-237

55.   Thái Khắc Minh, Vũ Khánh Vy, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu khả năng gắng kết của một số dẫn chất flavonoid trên bơm ABCB1 bằng mô hình mô tả phân tử docking. Tạp chí Hóa Học, 2012, 50(5A), 228-232

56.   Huỳnh Thị Ngọc Phương, Jean-Jacques Helesbreux, Thái Khắc Minh, Olivier Duval. Tổng hợp một số dẫn chất benzo[c][1,9]phenanthrolin và pyridazino[4,5-c]phenanthridin tiềm năng kháng ung thư. Tạp chí Dược học, 2012, 52 (6), 49-54

57.   Thái Khắc Minh,* Bùi Quang Huynh, Ngô Triều Dủ, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Nghiên cứu 2D QSAR của các chất tương đồng Benzo[i]phenanthridin và tác động ức chế topoisomerase-I. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012, Tập 16, phụ bản 1, trang 249-253.

58.   Thái Khắc Minh,* Trần Thị Ngọc Hiền, Ngô Triều Dủ, Trần Văn Thành, Trần Quang Trí. Nghiên cứu đánh giá tương đương in vitro một số chế phẩm nhóm cephalosporin của Công ty Dược Cửu Long. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012, Tập 16, phụ bản 1, trang 243-248.

59.   Trần Ngọc Châu, Lê Quang Huy, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu liên quan cấu trúc các dẫn chất combretastatin A-4 và hoạt tính kháng ung thư. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2011, Tập 15, phụ bản 1, trang 413-422.

60.   Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương, Đào Thị Thanh Hà, Trần Thái Sơn. Nghiên cứu khả năng gắn kết của một số flavonoid trên enzym acetylcholinesterase bằng mô hình mô tả phân tử docking. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2011, Tập 15, phụ bản 1, trang 406-412.

61.   Thái Khắc Minh, Võ Vân Anh, Nguyễn Đắc Chí. Mô hình in silico dự đoán hoạt tính kháng sốt rét. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2011, Tập 15, phụ bản 1, trang 395-405.

62.   Thái Khắc Minh, Hoàng Thị Kim Dung. Mối quan hệ định lượng giữa cấu trúc và tác dụng độc tính tế bào của các dẫn chất flavonol và flavanon tổng hợp. Tạp chí Dược học, 2010, 50 (12), 28-33

63.   Nguyễn Thị Thu Giang, Đỗ Thị Tường Hạ, Thái Khắc Minh, Võ Phùng Nguyên, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và đánh giá tác động kháng viêm in vivo của dẫn chất polyoxychalcon. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010, Tập 14, phụ bản 1, trang 93-99. Link

64.   Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đặng Trường Luân, Nguyễn Đắc Chí. Sử dụng phương pháp máy vector hỗ trợ trong dự đoán hoạt tính kháng sốt rét một số dẫn chất chalcon. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010, Tập 14, phụ bản 1, trang 15-22. Link

65.   Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thúy Quyên, Đỗ Thị Ngọc Mai, Bùi Quang Huynh. Thiết kế thuốc hợp lý trong nghiên cứu tác dụng ức chế topoisomerase-I của các chất tương đồng benzo[c]phenathridin. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010, Tập 14, phụ bản 1, trang 6-14. Link

66.   Đỗ Thị Ngọc Mai, Huỳnh Thị Ngọc Phương, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu khả năng gắn kết của dẫn chất benzo[c]phenanthridin và phức hợp topoisomerase I-DNA bằng mô hình mô tả phân tử docking. Tạp chí Dược học, 2009, 49 (12), 49-54.

67.   Thái Khắc Minh. QSAR phân biệt các chất gây xoắn đỉnh TdP. Tạp chí Dược học, 2009, 49 (11), 29-31.

68.   Thái Khắc Minh, Đặng Trường Luân, Phan Minh Hải. Dự đoán hoạt tính kháng sốt rét của một số dẫn chất bằng tính toán máy vector hỗ trợ SVM. Tạp Chí Y Học Thực Hành, 2009, Số 682-683, trang 733-737.

69.   Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương, Đỗ Thị Ngọc Mai. Mô hình mô tả phân tử của dẫn chất benzo [c]phenathridin và phức hợp topoisomerase-I-ADN. Tạp Chí Y Học Thực Hành, 2009, Số 682-683, trang 728-732.

70.   Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Dự đoán độc tính tế bào của các dẫn chất benzo[c]phenanthridin bằng mô hình QSAR. Tạp chí Dược học, 2009, 49 (2), 51-54.

71.   Thái Khắc Minh. Loại trừ tác động trên kênh ion hERG trong nghiên cứu phát triển thuốc bằng QSAR phân biệt. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009, Tập 13, phụ bản 1 (chuyên đề Dược), trang 18-21.

72.   Huỳnh Thị Ngọc Phương, Thái Khắc Minh. Ứng dụng QSAR trong định hướng tổng hợp các chất tương đồng benzo[c]phenanathridin có tác dụng kháng ung thư. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009, Tập 13, phụ bản 1 (chuyên đề Dược), trang 324-330.

73.   Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Mô hình 3D-QSAR CoMFA/CoMSIA trên tác dụng kháng nấm của các dẫn chất salicylamido thiazol và triazol. Tạp chí Dược học, 2007, 47(12), 24-30. (Bài báo trang bìa) (AN 2008:307892)

74.   Thái Khắc Minh, Nguyễn Đinh Nga, Trần Thành Đạo. Tổng hợp một số dẫn chất dị vòng thiazol và triazol có khả năng kháng khuẩn. Tạp chí Dược học, 2007, 47(6), 32-37. (Chem. Abstr. 2008, 148, 398065) (AN 2007, 935997).

75.   Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu khả năng liên kết ở mức độ phân tử giữa các dẫn chất chrysin và cyclooxygenase-2 bằng mô hình mô tả trên máy tính. Tạp chí Dược học, 2006, 46(6), 19-23 (Bài báo trang bìa). (Chem. Abstr. 2006, 145, 347830) (AN 2006, 891887)

76.   Thái Khắc Minh, Lê Thị Thanh Hương, Mai Phương Mai, Trần Thành Đạo. Khảo sát hoạt tính kháng viêm của một số dẫn chất 2-acylamidothiazol. Tạp chí Dược học, 2005, 45(7), 14-18. (Chem. Abstr. 2005, 144, 460496) (AN 2005, 1042642).

77.   Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh. Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm - kháng khuẩn một số dẫn chất 2-aminothiazol. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2002, Tập 6, phụ bản 1, trang 223 - 228. (PDF File)

78.   Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh. Tổng hợp và khảo sát tính kháng nấm khuẩn một số dẫn chất 2-amino thiazol, Tạp chí Dược học, 2002, 42(5), trang 13-15. (Chem. Abstr. 2002, 139, 30192) (AN 2002:760599).

79.   Thái Khắc Minh, Tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học các dẫn chất 2-thiazol và 1,2,4-triazol, Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2001, Tập 5, phụ bản 4, trang 67-74.

80.   Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh, Võ Văn Thơ. Tổng hợp một số dẫn chất thiazol có tiềm năng kháng nấm và kháng khuẩn. Tạp chí Dược học, 2001, 41(12), trang 12-15 (AN 2002, 229436).

Hội nghị quốc gia - Bài toàn văn (3) (National Scientific Conferences - Full-text papers)

1.     Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Ứng dụng Dược Tin Học trong nghiên cứu khả năng ức chế topoisomerase I và độc tính tế bào của dẫn chất benzo[c]phenanthridin. Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật và Công Nghệ Hóa Dược Toàn Quốc, Hà nội, 19.12.2008, 2008, Tập 1, trang 81-86.

2.     Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh,o Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm - kháng khuẩn một số dẫn chất 2-amino thiazol, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học - Công nghệ Dược. Khoa Dược, Đại Học Y Dược TP HCM, 15-17.02.2001, 2001 trang 94-99.

3.     Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Võ Văn Thơ,o Thái Khắc Minh, Tổng hợp một số dẫn chất halogen-N-Thiazol-2-yl)-salicylamid có hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Dược trước thềm thế kỷ 21, Khoa Dược, Đại Học Y Dược TP HCM, 22-23.12.1999, 1999, trang 47-52.

 

Tóm tắt trong Hội thảo, hội nghị quốc tế và quốc gia (46)

1.     Khac-Minh Thai, Trieu-Du Ngo, Toan-Quyen Pham, Thanh-Dao Tran, and Minh-Tri Le. Efflux Pump Inhibitors Approach to Combat Multi-Drug Resistant Bacteria. The 3nd Asia Conference on Pharmaceutical Sciences, Bali, Indonesia, 3-4 July, 2018, (Invited lecture - Oral presentation), p.54-55.

2.     Khac-Minh Thai, Trieu-Du Ngo, Que-Huong Tran, Thi-Thu-Ha Nguyen, Thanh-Dao Tran, and Minh-Tri Le. Overcome the antibiotic resistance: in silico studies on efflux pump inhibitors. . The 2nd International conference on Pharmacy education and Research network of Asean (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, (Invited lecture - Oral presentation), p. 9.

3.     Viet-Viet Vo, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, Khac-Minh Thai. 2D-QSAR model for New Delhi Metallo-β-lactamase 1 NDM-1 inhibitors. The 2nd International conference on Pharmacy education and Research network of Asean (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, PC-P-52, p 186.

4.     Van-Tho Duong, Thanh-Dao Tran, Khac-Minh Thai, and Minh-Tri Le. Computational assay of amantadine, rimantadine binding affinity with the original and mutant versions of influenza M2 protein using molecular docking. The 2nd International conference on Pharmacy education and Research network of Asean (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, PC-P-11, p 150

5.     Thanh-Tan Mai, Thi-Thu-Ha Nguyen, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le and Khac-Minh Thai. Design of small molecular inhibitors for Interleukin-33. The 2nd International conference on Pharmacy education and Research network of Asean (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, PC-P-25, p 165.

6.     Nhan Phan Nguyen Thi, Thanh-Dao Tran, Khac-Minh Thai and Minh-Tri Le. 3D-Pharmacophore modeling on allosteric inhibitors of Rac-serin/threonin protein kinase Akt1. The 2nd International conference on Pharmacy education and Research network of Asean (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, PC-P-32, p. 171.

7.     Thai-Son Tran, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, Khac-Minh Thai. Design of curcumin and flavonoid derivatives with acetylcholinesterase and β-secretase inhibitory activities using in silico approaches. The 2nd International conference on Pharmacy education and Research network of Asean (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, PC-P-39, p177

8.     Tuong-Ha Do, Dai-Minh Nguyen, Van-Dat Truong, Thi-Hong-Tuoi Do, Minh-Tri Le, Thanh-Quan Pham, Khac-Minh Thai and Thanh-Dao Tran. Synthesis and selective cytotoxic activities on rhabdomyosarcoma and noncancerous cells of some heterocyclic chalcones. The 2nd International conference on Pharmacy education and Research network of Asean (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, PC-P-63, p195.

9.     Khac-Minh Thai, Trieu-Du Ngo, Thai-Son Tran, Thi-Thu-Ha Nguyen, Thanh-Dao Tran and Minh-Tri Le. Overcome the Antibiotic Resistance - Efflux Pump Inhibitors Approach. ASIA PHARM II - The 2nd Asia Conference on Pharmaceutical Sciences, Seoul, Korea, Jun 20-22, 2017 (Invited lecture - Oral presentation), III-2, p.27.

10.    Thanh-Nhat Pham, Duc-Thu  Trinh, Simon       Bordage, Céline   Demougeot, Marc Pudlo, Khac-Minh Thai, Corine Girard-Thernier. Arginase inhibitors: from chlorogenic acid to cinnamides. The 9th Joint Natural Products Conference 2016, Copenhagen, Denmark, Jul 24-26, 2016, P482. Planta Med 2016; 81(S 01): S1-S381. (http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1596566)

11.   Khac-Minh Thai,o Trieu-Du Ngo, Thanh-Dao Tran and Minh-Tri Le. In silico studies on Staphylococcus aureus NorA and P-glycoprotein efflux pump inhibitors. Genomic Medicine 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam Jul 21-22, 2015 (Invited lecture - Oral presentation), G03, p. 18-19.

12.   Trong-Nhat Do and Khac-Minh Thai. Molecular Docking and 3D-Pharmacophore Studies on ABCG2/ BCRP Inhibitors. Genomic Medicine 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam Jul 21-22, 2015 (Oral presentation), PC05, p. 45-46.

13.   Khac-Minh Thai,o Trieu-Du Ngo and Thanh-Dao Tran. 2D-QSAR and docking studies for novel Staphylococcus aureus Nor-A efflux pump inhibitors. The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE-2014), Ho-Chi-Minh City, Vietnam Aug 21-23, 2014. (Invited lecture - Oral presentation), B22-O, p. 46.

14.   Trong-Nhat Do, Ngoc-Huy Pham, and Khac-Minh Thai. 3D-QSAR CoMSIA, Topomer CoMFA, HQSAR and Molecular Docking Studies on Inhibitors of Breast Cancer Resistance Protein (BCRP/ABCG2). The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE-2014), Ho-Chi-Minh City, Vietnam Aug 21-23, 2014. (Oral presentation), B23-O, p. 47.

15.   Khac-Minh Thai,o Trieu-Du Ngo and Thanh Dao Tran. 2D-QSAR and docking studies for novel Staphylococcus aureus Nor-A efflux pump inhibitors. The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE-2014), Ho-Chi-Minh City, Vietnam Aug 21-23, 2014. (Oral presentation), B22-O, p. 46.

16.   Khac-Minh Thai.o Computational Toxicology: Drug Safety and hERG profiling. International Workshop on Computational Biophysics (IWCBP-1), Ho Chi Minh City, Vietnam Feb 1-5, 2010. (Oral presentation)

17.   Nguyễn Thị Thu Giang, Đỗ Thị Tường Hạ, Thái Khắc Minh, Võ Phùng Nguyên, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và đánh giá tác động kháng viêm in vivo của dẫn chất polyoxychalcon. Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi Trẻ lần thứ 21, Đại học Y Dược TP. HCM, Việt nam, 14.01.2010. (Báo cáo hội trường) (Bài toàn văn)

18.   Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đặng Trường Luân,o Nguyễn Đắc Chí. Sử dụng phương pháp máy vector hỗ trợ trong dự đoán hoạt tính kháng sốt rét một số dẫn chất chalcon. Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi Trẻ lần thứ 21, Đại học Y Dược TP. HCM, Việt nam, 14.01.2010. (Báo cáo hội trường) (Bài toàn văn)

19.   Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thúy Quyên, Đỗ Thị Ngọc Mai, Bùi Quang Huynho. Thiết kế thuốc hợp lý trong nghiên cứu tác dụng ức chế topoisomerase-I của các chất tương đồng benzo[c]phenathridin. Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi Trẻ lần thứ 21, Đại học Y Dược TP. HCM, Việt nam, 14.01.2010. (Báo cáo hội trường) (Bài toàn văn)

20.   Nguyen Thuy Quyen, Huynh Thi Ngoc Phuong,o Khac-Minh Thai. Classification model for benzo[c]phenan-thridine analogues with topoisomerase-I inhibitory activity by support vector machine. The Sixth Indochina Conference on Pharmaceutical Science, Hue, Vietnam, Nov 16-17, 2009. (Poster)

21.   Khac-Minh Thai.o In silico pharmacology for drug discovery: methods and hERG profiling. The Sixth Indochina Conference on Pharmaceutical Science, Hue, Vietnam, Nov 16-17, 2009. (Poster)

22.   Thái Khắc Minh, Đặng Trường Luân,o Phan Minh Hải. Dự đoán hoạt tính kháng sốt rét của một số dẫn chất bằng tính toán máy vector hỗ trợ SVM. Hội nghị Khoa học Công nghệ Y Dược toàn quốc lần 1 năm 2009 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Cần Thơ, 17.11.2009. (Báo cáo Hội trường) (Bài toàn văn)

23.   Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương,o Đỗ Thị Ngọc Mai. Mô hình mô tả phân tử của dẫn chất benzo [c]phenathridin và phức hợp topoisomerase-I-ADN. Hội nghị Khoa học Công nghệ Y Dược toàn quốc lần 1 năm 2009 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Cần Thơ, 17.11.2009. (Báo cáo Hội trường) (Bài toàn văn)

24.   Khac-Minh Thai.o Overcoming hERG activity in drug discovery: The systematic concept. The First Asian Symposium on ADMET Profiling in Drug Discovery: Metabolism and Medication Safety, National University of Singapore, Singapore, Sep 15-16, 2009. (Oral presentation) (Applied Biosystems – Sidney Nelson Travel Award)

25.   Thái Khắc Minh.o Overcoming hERG activity in drug discovery: The binary QSAR models. University of Medicine and Pharmacy at HCMC, Vietnam, Feb 20-21, 2009. (Oral presentation) (Full paper)

26.   Huỳnh Thị Ngọc Phương,o Thái Khắc Minh. The QSAR orientation of synthesis of the anticancer benzo[c]phenanthridine derivatives. University of Medicine and Pharmacy at HCMC, Vietnam, Feb 20-21, 2009. (Poster presentation) (Full paper)

27.   Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Pharmacoinformatics study on cytotoxicity and topoisomerase I inhibitory activities of benzo[c]phenanthridine derivatives. National Conference on Medicinal Chemistry, Hanoi, Vietnam, December 19, 2008.

28.   Thanh-Dao Tran,o Haeil Park, Gerhard F. Ecker, and Khac-Minh Thai, 2’-Hydroxychalcone Analogues: Synthesis and Structure-PGE2 Inhibitory Activity Relationship, The 12th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry - ECSOC-12, November 1-30, 2008. (Proceedings of ECSOC-12, The twelfth International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, CD-ROM edition, ISBN: 3-906980-20-0, Published in 2008 by MDPI, Basel, Switzerland). (E-file presentation) http://www.usc.es/congresos/ecsoc/12/ECSOC12.htm

29.   Khac-Minh Thai,o Andreas Windisch, Evgeny Timin, Steffen Hering, and Gerhard F Ecker, HERG potassium channel and drug trapping: Binary QSAR and insight from propafenone derivatives, The XXth International Symposium on Medicinal Chemistry - EFMC-ISMC 2008, Vienna, Austria, August 31 - September 4, 2008. (Drugs Fut., 2008, Vol. 33, Suppl. A, 293). (Poster presentation) http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/pk_journals.xml_toc_pr?p_JournalID=2&p_IssueID=936

30.   Khac-Minh Thai,o and Gerhard F. Ecker, HERG-Free: A computational approach, Proceedings of PhD Student poster session, European School of Medicinal Chemistry ESMEC-Urbino, Italy 2008 (XXVIII Advanced Course of Medicinal Chemistry and "E. Duranti" National Seminar for PhD Students), 2008, 113-114. (Poster presentation – Selected poster for oral presentation by school participants) (Fellowship Award) (Full paper) http://www.esmec.eu/doc/libro_dottorandi08.pdf

31.   Khac-Minh Thai,o and Gerhard F. Ecker, Classification models for hERG inhibitors by counter-propagation neural networks, Spring 2008 American Chemical Society National Meeting, New Orleans, LA USA, April 6-10, 2008. (CINF-110, Oral presentation - Division of Chemical Information, General Papers section; Poster presentation - Sci-Mix section) (AN 2008:386573) Link http://oasys2.confex.com/acs/235nm/techprogram/P1162514.HTM

32.   Andreas Windisch,o Daniela Stork, Evgeny Timin, Annette Hohaus, Khac-Minh Thai, Gerhard Ecker and Steffen Hering, Herg Channel And Propafenone Derivatives: Chemical Structure Effects On Drug Trapping, Joint Meeting of the Biophysical Society 52nd Annual Meeting and 16th International Biophysics Congress, Long Beach, California, USA, Feb 2-6, 2008. (Biophysical Journal, 2008, 94:1331). (Poster presentation) Link http://www.biophysj.org/cgi/content/meeting_abstract/94/1_MeetingAbstracts/1331

33.   Khac-Minh Thai,o Daniela Stork, Steffen Hering, and Gerhard F. Ecker, A Binary QSAR Model for Classification of hERG Potassium Channel Blockers & SAR Study on hERG Liability of Propafenone Derivatives by Experimental and Docking Approaches, The Austrian-German-Hungarian-Italian-Polish-Slovenian 5th Joint meeting on Medicinal Chemistry, Portorož, Slovenia, 17-21 June, 2007. (Farmacevtski vestnik - Pharmaceutical Journal of Slovenia, 2007, 58, 148). (Poster presentation) Link http://www.sfd.si/pdf/FV_posebnaizdaja_jun2007.pdf

34.   Khac-Minh Thai,o and Gerhard F. Ecker, A QSAR model for prediction of hERG potassium channel blockers and screening for large databases, Proceedings of PhD Student poster session, European School of Medicinal Chemistry ESMEC-Urbino, Italy, 2006 (XXVI Advanced Course of Medicinal Chemistry and "E. Duranti" National Seminar for PhD Students), 2006, 122-123. (Poster presentation) (Full paper) Link http://www.uniurb.it/MedChem/dottorandir.pdf

35.   Khac-Minh Thai,o and Gerhard F. Ecker, A Binary QSAR model for prediction of HERG potassium channel, The 19th Scientific Congress of the Austrian Pharmaceutical Society, Innsbruck, Austria, 20-22 April 2006. (Scientia Pharmaceutica, 2006, 74, supplement 1, S51). (Poster presentation) Link http://www.scipharm.at/default.asp?id=146&lid=2

36.   Khac-Minh Thai,o Ji-Eun Song, Yang-Gyun Kim, and Hyun-Ju Park, Discovery of small ligands for Za domain of the human editing enzyme ADAR1 by virtual screening and biophysical analyses, The 4th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma-Indochina IV), Ho Chi Minh City, Vietnam, 10-13 Nov 2005. (Poster presentation)

37.   Thai Khac-Minh,o Le Minh Tri, and Trần Thành Đạo, Anti-inflammatory chrysin derivatives – molecular modeling study on cyclooxygenase-2 active site. The 4th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma-Indochina IV), Ho Chi Minh City, Vietnam, 10-13 Nov 2005. (Poster presentation) (Full paper)

38.   Thai Khac-Minh,o and Truong Phuong, Synthesis and structure-activity relationships on antimicrobial activities of bis-(aryl)thiourea derivatives, The 4th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma-Indochina IV), Ho Chi Minh City, Vietnam, 10-13 Nov 2005. (Poster presentation) (Full paper)

39.   Thai Khac-Minh,o Yang-Gyun Kim, Sung Chul Ha, Kyeong Kyu Kim, and Hyun-Ju Park, Identification of ligands for Z-DNA binding protein by computational screening and biophysical analyses, Pharmaceutical Science World Congress, The 2nd World Congress of the Board of Pharmaceutical Science of The International Pharmaceutical Federation FIP, Kyoto, Japan, 29 May - 03 Jun 2004. (Poster presentation)

40.   Thai Khac-Minh,o So-Jung Park, Dae-Kee Kim, and Hyun-Ju Park, Docking and 3D-QSAR Analysis on Sildenafil Analogues, Selective Phosphodiesterase 5 Inhibitors, Proceedings of The Convention of The Pharmaceutical Society of Korea, 2004 Vol.1 Spring Meeting, Korea, 22-23 Apr 2004. (Poster presentation)

41.   Thai Khac-Minh,o Yang-Gyun Kim, and Hyun-Ju Park, Discovery of small ligands for Za domain of the human editing enzyme ADAR1 by computational screening and biophysical analyses, The 93rd National Meeting of Korean Chemical Society, Seoul, Korea, 22-23 Apr 2004. (Poster presentation)

42.   Khac-Minh Thai,o Phuong Ngoc Thi Huynh, Phuong Truong, Won-Hun Ham, Young Hoon Jung and Hyun-Ju Park, Synthesis and 3-D QSAR Studies on Thiourea Antifungal Agents, the Fifth AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 03), Kyoto, Japan, 14-17 Oct 2003. (Poster presentation)

43.   Khac-Minh Thai,o Thanh Dao Tran, Hyun-Ju Park, 3-D QSAR Studies on Thiazole and Triazole Antifungal Agents by CoMFA and CoMSIA, Proceedings of The Convention of The Pharmaceutical Society of Korea, 2003 Vol. 1, Spring Meeting, Korea, 17-18 Apr 2003. (Poster presentation)

44.   Thái Khắc Minh,o Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Synthesis and Biological Testing of 2-Subtituted-Thiazole and 1,2,4-Triazole as Potential Antimicrobial, Antifungal Agents, 17th Youth Scientist and Researcher’s Conference, University of Medicine and Pharmacy at HCMC, Vietnam, 13 Dec 2001. (Oral presentation)

45.   Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh,o Synthesis and Investigation of Antifungal and Antibacterial Properities of some 2-Aminothiazole Derivatives, Pharmaceutical Conference, University of Medicine and Pharmacy at HCMC, Vietnam, 15-17 Feb 2001. (Oral presentation) (Full paper)

 

46.   Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Vo Van Tho,o Thái Khắc Minh, Synthesis of Some Thiazole Derivatives with Antifungal and Antibacterial Potential, Pharmaceutical Conference, University of Medicine and Pharmacy at HCMC, Vietnam, 22-23 Dec 1999. (Oral presentation) (Full paper)

GV khác thuộc Phòng - Ban - Bộ môn này
Lê Minh Trí
Huỳnh Thị Ngọc Phương
Thái Khắc Minh
Trương Phương
Trần Ngọc Châu
Võ Thị Cẩm Vân
Đặng Thị Hồng Chi
Ngô Thị Kiều Khương
Huỳnh Nguyễn Hoài Phương
Mai Thành Tấn
Võ Thị Ngọc Thảo
Quay lại   |  Lên trên
Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8)38295641 Fax : (84.8)38225435 Email : duockhoa@uphcm.edu.vn